ICD 10 CM Codes

H81.10 Benign paroxysmal vertigo, unspecified ear
H81.11 Benign paroxysmal vertigo, right ear
H81.12 Benign paroxysmal vertigo, left ear
H81.13 Benign paroxysmal vertigo, bilateral